tisdag 27 oktober 2009

jag rättar mig i ledet och gör som jag blir tillsagd


jag gör som jag blir tillsagd och låtsas fatta.
vi pratar om vintertid och sommartid. dra fram klockor och ta in utemöbler. jag hajar noll. försöker. läser fakta men ändå...nää...här får du chansen :)

Normaltid, är en samlande tid för ett område eller land som jämkar de olika tider som kan uppstå när man för varje lokal ställer tiden efter solen. Soltid innebär oftast att man ställer klockan efter när solen står som högst på himlen, då är klockan tolv på dagen. I länder som ligger nära ekvatorn är det svårt att avgöra när solen står som högst, eftersom solen där "rullar länge på himlavalvet". I dessa länder ställer man därför klockan efter solens nedgång. När halva solskivan kommit under horisonten (vilket går snabbt) anses klockan vara 18.

I järnvägens barndom blev det ohållbart med egna lokala tider. Varje järnvägsbolag införde sin egen "normaltid" för att kunna hantera sin tågplanering, fast tidtabellerna blev närmast omöjliga att göra förståeliga. Man enades så småningom att använda bestämda normaltider med hel timmes avvikelse från Greenwichtid. Svensk normaltid utgår från 15-gradersmeridianen östlig längd, som är den tid som nyttjas gemensamt i den centraleuropeiska tidszonen. Normaltid kallas ofta för vintertid, i de fall man nyttjar sommartid. I listor över länders tidszoner brukar endast normaltid anges, även om sommartid används mer än halva året. Vissa länder på södra halvklotet har sommartid när det är vinter i Europa.

När man övergår från sommartid till normaltid ska klockan ställas tillbaka en timme. Tidpunkten för växlingen varierar från land till land och är någonting man bör tänka på vid exempelvis utlandsresor. Inom EU har man dock enats om övergången så att den sker samtidigt, och icke EU-länder i Europa följer samma datum. Utanför Europa används oftast andra datum.

Sommartid innebär att lokal tid justeras fram (vanligtvis en timme) under en del av året för att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren.

Sommartid används i omkring 70 länder runt om i världen, mer än hälften av dem i Europa.

I tropikerna är sommartid ovanligt (men förekommer), eftersom skillnaden mellan sommar och vinter är mindre. Även i länder närmare polerna gör sommartid mindre nytta eftersom dagsljuset på sommaren i många fall sträcker sig hela det vakna dygnet (trots det har de länderna i allmänhet sommartid).

Sommartid användes första gången sommaren 1916, då Tyskland, Sverige, Storbritannien och flera andra länder hade sommartid.

Inga kommentarer: