fredag 17 april 2009

det är för mycket trams

Trams och pipgrisar! Hörde precis ett inlägg på nyheterna där man intervjuade ordförande för någon "elevrådsorganisation" och han tyckte att skolmininster Björklund hade fel när han föreslog tidigare i veckan att "bråkiga barn ska kunna stängas av från skolan". Bra tycker jag. Ja, inte bra att de är bråkiga och måste stängas av. Men jag gillar inte att en elev ska få förstöra så mycket för andra och ändå ha rätten att vara kvar. Den lilla representanten tyckte att det var på tok fel att man ska få stänga av elev. "-Det finns andra sätt att lösa saken på, skolan måste göra mer"....bla bla bla. Jag tror nog att skolorna gör så mycket de kan. Allt går inte att lösa med kuratorssamtal och lull lull. Ibland får man visa vart skåpet ska stå. Med detta menar jag inte man bara ska släppa eleven vind för våg utan att man utanför skolan får styra upp livet. Ge killen eller tjejen en hobby! Låt den avstända eleven bli bra på något annat än att bara vara "hotfull och elak". Konsekvensen av att bli avstängd skulle kunna vara att man ska lära sig klipa får och spela dragspel. Det gör vem som helst from. Det är för mycket trams i dag. Curling föräldrar hit och dit. Låt barnen ta lite ansvar och låt vuxna vara förebilder.

Inga kommentarer: